พิธีทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

6 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

พิธีทำบุญไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นการทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.15 น.
แกลลอรี่