รับมอบน้ำดื่ม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 (หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ จุดรับบริจาค หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
แกลลอรี่