"ตู้ปันสุข" @หอพักนักศึกษาพยาบาล 1

15 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีมาแบ่งปัน (Take what you need Leave what you can) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด สามารถนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มภายในตู้ไปรับประทาน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของนำมาใส่ภายในตู้ได้ ทั้งนี้ตู้ปันสุขดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่