ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563

22 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563
ลงทะเบียนและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. - 28 พ.ค. 64

ลงทะเบียนได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/graduate/ 

แกลลอรี่