การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

19 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-963 


แกลลอรี่