คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190023 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

27 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190023 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)