การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 

แกลลอรี่