มช. ผนึกความร่วมมือ สทนช. สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยข้อมูล งานวิจัย นำไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของประเทศ

9 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ สทนช. ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้บริหารของ มช. และ สทนช. ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากร นำไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของประเทศไทย
               โดยในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือให้บรรลุเป้าหมายนั้น มช. และ สทนช. ตระหนักถึงความสำคัญของการผนวกองค์ความรู้ และขยายประโยชน์การใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาประเทศ รวมถึงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศ นำไปสู่การถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

รายละเอียดประกอบข่าว : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่