คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

21 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565


>> สมัครผ่านระบบ ได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
>> สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. (ในวันและเวลาราชการ)