ประกาศ งดให้บริการรถ ขส.มช. วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 และ 28-31 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดให้บริการรถ ขส.มช.
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
.
และ 28-31 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็ดพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
แกลลอรี่