ผลิตภัณฑ์จากผักพื้นบ้าน “แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป” และ “ผงปลีกล้วยผสมขิงชงดื่ม” ร่วมจัดแสดงในงาน FTI EXPO 2022

4 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพิ่มมูลค่าให้ผักพื้นบ้านของไทย โดยอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร “แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป” พัฒนาโดย ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง และ “ผงปลีกล้วยผสมขิงชงดื่ม” พัฒนาโดย ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ร่วมจัดแสดงในงาน FTI EXPO 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กกรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และคณะอุตสาหกรรมเษตร เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
#agrocmu
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#FTIEXPO2022
.
ผู้สนใจซื้อสิทธิ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfpMb9KmLc6IU.../viewform

แกลลอรี่