นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.สงขลานครินทร์

22 สิงหาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

นายณัฐพล ต้นโสด นายพชร ยุนะ และนายพฤกษพล ล้วนพฤกษ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu
แกลลอรี่