คณบดีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ [ผู้บริหารดีเด่น] จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะศึกษาศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารดีเด่น สาขาผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 
แกลลอรี่