วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

6 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใต้มหาสมุทรเนื่องใน "วันทะเลโลก"  #WorldOceanDay2023