ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ เข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 ระดับดีมาก สาขาสังคมวิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์” จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
แกลลอรี่