ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่