ตอกย้ำความสำเร็จ STeP จับมือ ฟางไทย รับรางวัลชนะเลิศจาก Thai-BISPA Awards 2022 สาขา Incubatee Awards for Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2022

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


วันที่ 21 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ คุณจารุวรรณ คำเมือง หัวเรือใหญ่บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเยื่อกระดาษฟางข้าวด้วยกรรมวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Process) ขึ้นรับรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 ในงาน Thai-BISPA Day 2022 โดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) จัดขึ้น ณ ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บจก. ฟางไทย แฟคทอรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Incubatee Awards for Promising Entrepreneur ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านความพร้อมทางศักยภาพรอบด้าน นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งหลังผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ของอุทยานฯ ได้รับรางวัลในเวทีเดียวกันนี้มาแล้วหลายราย

สำหรับ บจก. ฟางไทย แฟคทอรี่ มีจุดเริ่มต้นจากการพบฟางข้าวเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งมักถูกกำจัดด้วยวิธีการเผา ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษตามมา จึงคิดค้นกรรมวิธีผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าว 100% เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนอีกด้วย โดย บจก. ฟางไทย แฟคทอรี่ เริ่มเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะของอุทยานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันสามารถส่งออกเยื่อกระดาษฟางข้าวบริสุทธิ์ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่นและเยอรมัน ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่การันตีความสำเร็จร่วมกัน

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ยังได้ร่วมพิธีเปิด Thai-BISPA Day 2022 ในฐานะอุปนายก สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) โดย Thai-BISPA Day ถือเป็นงานสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และมอบรางวัลแก่ผลงานต่าง ๆ ของสมาชิกทั้งที่เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ESG for Early-Stage” อันหมายถึงการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) โดยมีกิจกรรมชูโรง คือ พิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 แบ่งออกเป็นสาขาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจดีเด่น 1 รางวัล และสาขาผู้ประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน 3 รางวัล ได้แก่ Incubatee Awards for Promising Entrepreneur, Incubatee Awards for Potential Internationalization และ Incubatee Awards for Potential Technology Transfer ซึ่งบริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานฯ เคยได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าวแล้วเมื่อปี 2019 นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการเสวนา พิธีมอบทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม และกิจกรรมออกบูธนิทรรศการจากผู้ชนะรางวัลและอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจให้ผู้ร่วมงานสามารถเยี่ยมชมได้อีกด้วย
แกลลอรี่