กิจกรรม Vet Camp Series for Kids ครั้งที่ 4

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมวันที่ 1 น้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รู้ว่า ไข่ไก่กลายเป็นไก่ ได้อย่างไร ต่อด้วยให้น้อง ๆ ลองส่องดูน้องไก่ที่อยู่ในไข่ไก่ด้วย ส่องดูน้องไก่เสร็จ น้อง ๆ ก็ได้ทำการปั๊มมือ เพื่อเตรียมดูเชื้อโรคในวันพรุ่งนี้ก่อนลงมือทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไปด้วยกัน ...  

กิจกรรมวันที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้เชื้อโรคจากปั๊มมือเมื่อวาน ทบทวนวิธีล้างมือที่ล้างถูก พร้อมเรียนรู้วิธีการสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น และน้อง ๆ ยังได้ลงมือทำ "สตัฟฟ์กุ้ง"

กิจกรรมวันที่ 3 พี่ทีมงานได้เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ให้น้อง ๆ และครอบครัวได้เที่ยวชมศึกษานานาสัตว์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้โครงกระดูก อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ รวมทั้งสัตว์สตัฟฟ์อีกมากมาย ต่อด้วยกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ แปลงร่างเป็นนักสำรวจขุดหาฟอสซิล และเรียนรู้การสร้างฟอสซิลจำลองด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปสนุกต่อที่บ้าน

หลังเสร็จจากกิจกรรมน้อง ๆ ทุกคน ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช

แกลลอรี่