งานเสวนา "เหลียวหน้าแลหลังทางออกวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ประมงไทย"

21 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย ร่วมจัดงานเสวนา "เหลียวหน้าแลหลังทางออกวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ประมงไทย" โดยได้รับเกรียติจากอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา
.
งานเสวนาครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นสำหรับการตั้งรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์ประมงไทย และแนวโน้มผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไทย รวมถึงแนวทางในการรับมือกับการแก้ปัญหาการทำประมงแบบ IUU ของสหรัฐในอนาคต โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงตัวเเทนประมง ร่วมเสวนาในรูปแบบ Hybrid ทั้งออนไลน์และออนไซต์
แกลลอรี่