คณะเทคนิคการแพทย์ มช. บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

27 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมสุขเสริมประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ ในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป และบริการตรวจสุขภาพ โดยความร่วมมือของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีให้บริการเจาะเลือดเพื่อหาน้ำตาลและไขมันในเลือด X-RAY ปอด ตรวจมวลกระดูก วัดสัดส่วนไขมัน ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและความเครียด ประเมินความคิดความจำ และการคัดกรองภาษาและการพูดในเด็ก 2-9 ปี เป็นต้น
 
แกลลอรี่