พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา

25 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำหลวงพระราชทานอาบศพรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ (ศาลา 1) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา (ข้าราชการบำนาญ) อดีตผู้บริหารก่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ 48 ซอย 7 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 03.22 น. (สิริอายุ 99 ปี)

แกลลอรี่