โครงการ“เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University By Maritime CMU” ประจำปีงบประมาณ 2565

2 กันยายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการ“เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University By Maritime CMU” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
แกลลอรี่