มช. เปิดตัวนวัตกรรม CMU-Doneพอดี ครั้งแรกที่สิงคโปร์ ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกวาดรางวัลในระดับนานาชาติอีก 3 รางวัล

25 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. เปิดตัวนวัตกรรม CMU-Doneพอดี ครั้งแรกที่สิงคโปร์
ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกวาดรางวัลในระดับนานาชาติอีก 3 รางวัล

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรม “CMU-DonePorDee - Help Cleft Patients with Innovative Stents” นวัตกรรมที่ช่วยค้ำโครงสร้างของจมูกผู้ป่วยเด็กให้คงรูปทรงตามธรรมชาติระหว่างการฟื้นฟูแผลผ่าตัดรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กได้มากกว่า 2,000 ชิ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดตัวครั้งแรกในระดับนานาชาติด้วยการคว้ารางวัลจากงาน “WorldInvent Singapore 22+23” (WoSG) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประดิษฐ์ในการพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

           โรคปากแหว่งเพดานโหว่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการสร้างโครงสร้างของใบหน้าและช่องปากที่เกิดกับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา โดยสถิติประเทศไทยพบผู้ป่วยอยู่ที่ 1-2 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ควรได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งเพื่อแก้ไขโครงสร้างใบหน้าและช่องปากให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีลักษณะเข้ารูป สามารถกลับมาทำงานในการกิน พูด และได้ยินได้ ทั้งนี้ การดูแลหลังผ่าตัดจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาจจะมีอาการหายใจลำบากจากแผลการผ่าตัด

          CMU-Doneพอดี เป็นนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน อาทิ การสแกนสามมิติ และการพิมพ์สามมิติ ซึ่งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้องออกแบบและสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นใช้เองเพื่อให้เหมาะสมกับนวัตกรรมนี้มากที่สุด นอกจากนี้ CMU-Doneพอดี ยังต้องอาศัยความรู้ความสามารถเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญในหลายแขนง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดกับรูปทรงจมูกของผู้ป่วยเด็กแต่ละคน

          โดยเมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงาน “WorldInvent Singapore 22+23” (WoSG) ณ D’ Marquee, Downtown East สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ Special Prize จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จากการนำเสนอนวัตกรรม "CMU-DonePorDee - Help Cleft Patients with Innovative Stents" โดยคณะผู้ประดิษฐ์คิดค้นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และ ดร.สุรักษ์ อุดมสม สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์

          ในช่วงระยะเวลามากกว่า 4 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรม CMU-Doneพอดี ถูกสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กไปแล้วมากกว่า 2,000 ชิ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เน้นที่ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง โดยได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถรับ CMU-Doneพอดี ได้ภายในวันที่เข้ารับการรักษา ไม่ต้องเดินทางหลายรอบ และยังมีการติดตามผลทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ระหว่างการใช้นวัตกรรมนี้

         โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กสามารถฟื้นฟูแผลจากการผ่าตัดให้กลับมามีรูปทรงจมูกตามธรรมชาติได้อีกครั้ง

แกลลอรี่