นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ระดับประเทศ

19 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 2 ทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา " The 5th Guangdong - Hong Kong - Macao - Greater Bay Area - ASEAN International Colleges Design and Construction Competition รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย" ใน Theme “Half Pavilion”
.
ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ทีม Hansa ประกอบด้วย นายพิศาล เพชรผุด นายต้นน้ำ ไชยนันทน์ นางสาวกุลนภา เต็มสุข นางสาวหรรษา พิศภา และนางสาวธมลวรรณ แสงเจริญ และทีม The Day Dreamers ประกอบด้วย นายเกื้อกิตติ์ เวียงหก นายพลนาวี ตรีถัน นายสิรภพ มณีวรรณ นายนิธิศ คำภิระปาวงศ์ นางสาวจรรยา เเดงบุญเรือง และนายคุณากร ปัญญาดี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา " The 5th Guangdong - Hong Kong - Macao - Greater Bay Area - ASEAN International Colleges Design and Construction Competition รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย" ใน Theme “Half Pavilion”
.
โดยทั้ง 2 ทีมจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ร่วมแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จากจีน กวางโจว ปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย อินโดนีเซียเวียดนาม และลาว พร้อมสร้างผลงานจริง ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน
.
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนรอบประเทศไทยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 ทีม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยรังสิต
.
ดำเนินการจัดโดย School of Architecture of South China University of Technology, Guangzhou Nansha Bird Park และ Southeast Asia Designer Alliances (SADA) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่