นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล First Place Poster Presentation Award: Physical Science ในงาน The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand

3 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

         นายธนภัทร อัฐวงค์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “First Place Poster Presentation Award: Physical Science” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37): Brilliant Synchrotron Light Towards Microscopic World ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา
แกลลอรี่