ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านภาคการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านภาคการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเข้ารับรางวัลในงาน 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
แกลลอรี่