ประชุมวิชาการประจำปี 2564 “MeSS 2021 : Past, Present & Future in Internal Medicine” แบบ Hybrid Meeting

25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 “MeSS 2021 : Past, Present & Future in Internal Medicine” แบบ Hybrid Meeting ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้เป็นปีที่พิเศษเนื่องจากเป็นปีที่ครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้พัฒนาทั้งด้านการบริการ การวิจัย การเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โดยที่มีศิษย์เก่าที่จบจากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้นำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ไปสร้างชื่อเสียงผ่านการทำงานในบทบาทต่าง ๆ กัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาอายุรศาสตร์ ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 60 ปี ภาควิชาอายรุศาสตร์ โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปาฐกถาบุญสม ชัยมงคล Update in Global and Thai COVID-19 Vaccine โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ ร่วมงานแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online) เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
แกลลอรี่