ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567

20 พฤษภาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศโดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงานผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญา ระยะยาวของชาติต่อไป

แกลลอรี่