อาจารย์อาวุโสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

20 มกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อาจารย์อาวุโสของคณะฯ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า เป็นผู้แทน คุณกรรณิกา กาญจนกูล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
แกลลอรี่