พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

26 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบเครือข่ายไร้สาย (SSID) กว่า 5,600 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกการใช้งานและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิภุนายน พ.ศ.2563 
แกลลอรี่