โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ เข้าพบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 ตุลาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Murat Mendi ประธานโรงเรียนวิชัยวิทยา และอาจารย์ถาวร อินทรอมร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ามาพบปะเพื่อขอคำแนะนำแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
แกลลอรี่