วิศวฯ มช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

27 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชการที่ 9 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29593