นักวิจัย CTRD - MDRI จับมือวิสาหกิจชุมชนคนฮักบ้านเกิดบ้านผาลาด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วางแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ Thailand’s Soft power

22 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ดร. เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ Creative Lanna Fashion Soft Power จัดกิจกรรมร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนฮักบ้านเกิดบ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการและอิทธิพลของ Thailand’s soft power โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านความเชื่อและด้านการแต่งกาย

โดยในกิจกรรมนี้ได้ร่วมกันสรุปเรื่องเล่า ความเชื่อของชุมชน และความต้องการของชุมชน เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาชุมชนในระยะต่อไป

#CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #creativelanna #lanna #fashion #softpower #FAITH #ความเชื่อ #ล้านนาสร้างสรรค์

แกลลอรี่