วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดกฐินสามัคคีวัดวาฬุการาม ร่วมบูรณะศาลาบำเพ็ญบุญ

3 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวาฬุการาม (บ้านเกาะ) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ที่ได้ไปร่วมบูรณะศาลาบำเพ็ญบุญ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.20 น. โดยวัดดังกล่าวเดิมชื่อวัดร้องครก สร้างเมื่อประมาณปี 2445 ผู้เป็นประธานนำสร้าง คือ พระอธิการปัญญา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (เขตแดนเพื่อใช้สร้างอุโบสถ) เมื่อปี 2480 บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันพระครูวรคุณสถิตเป็นเจ้าอาวาส ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30063
แกลลอรี่