คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่่อความหมาย 1 อัตรา

21 กรกฎาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ คลิก