คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

25 มิถุนายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค (วุฒิปริญญาเอก-โท) จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด (วุฒิปริญญาเอก-โท) จำนวน 2 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก