ก้าวไกลวิจัยร่วม พร้อมแลกเปลี่ยน นศ. และนักวิจัย วิศวฯ มช. ลงนาม MOU กับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำ

27 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระดับ Faculty level เพื่อทำงานวิจัยร่วม ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิจัยกับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ได้แก่ Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies ประเทศสโลวาเกีย ผู้ลงนามร่วม คือ Professor Dr. Vladimir Modrak; Director of Institute of Manufacturing Management นอกจากนี้ยังร่วมลงนามกับ Prof. Helmut Zsifkovits, Ph.D; Head, Chair of Industrial Logistics, Montanuniversitat Leoben ประเทศออสเตรีย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ Free University of Bozen- Bolzano ประเทศอิตาลีในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต 4.0 โลจิสติกส์ 4.0 รวมถึงการบริหารองค์กร ตลอดจนการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ SMEshttps://eng.cmu.ac.th/?p=28630  ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28630