นักศึกษาหลักสูตร Service Management คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Special recognition ด้าน Creative Champion จากโครงการ Society for Incentive Travel Excellence (SITE) Thailand ครั้งที่ 1

20 ตุลาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร Service Management รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาว จิตตมาส สายปัน
2. นางสาว ชนัชชา อุตราการณ์

3. นางสาว ณัชชา แลสันกลาง

4. นางสาว ณัฐนิช ตั้งเที่ยงธรรม

5. นางสาว นฏษมน คมวงศ์วิวัฒน์

6. นางสาว พรนภัส ยาวีระ

7. นางสาว รัชต์ธร หมวกรอง

8. นางสาว Wei Wang

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น SITE Thailand Sustainability Ambassador กลุ่มแรกของประเทศไทย จากโครงการ Society for Incentive Travel Excellence (SITE) Thailand ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ตระหนักถึงความสำคัญรวมถึงเข้าใจการใช้หลักพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และเข้าถึงแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG

ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีรางวัล Special recognition ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ Creative Champion , Local Lovers , Super Storytellers และ Market-Ready โดยทีมนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล Special recognition ด้าน Creative Champion
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs19102021
แกลลอรี่