สื่อสารฯ จัดงานขันโตกพิราบน้อยล้านนา และการแข่งขันทูตส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ปีการศึกษา 2565

22 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานในโครงการสืบสานประเพณีการเลี้ยงขันโตกพิราบน้อยล้านนา และการแข่งขันทูตส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนาให้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ได้มีการปรับประยุกต์ผ่านการจัดกิจกรรมแบบร่วมสมัย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ในการแข่งขันทูตส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่