พิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

14 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ พร้อมรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัด ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานเพื่อสนับสนุน และผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเกษตรในภาคเหนือ รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ
แกลลอรี่