นักศึกษา ป.ตรี วิทย์ มช. คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 ระดับ Gold medal สาขาวัสดุศาสตร์ ในงาน STT48 ณ ม.วลัยลักษณ์

6 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        นายกรณ์ ปงธิยา นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 ระดับ Gold medal สาขาวัสดุศาสตร์ จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Microstructure and Corrosion Behaviors of Ni-Cr and WC-12Co on A356 Aluminum Alloys produced by HVOF” โดยมีผู้ร่วมวิจัย คือ นส.นันทิชา วิรัตน์พฤกษ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวัสดุศาสตร์ โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ คุณเฉลิมชัย สุคนเขตร์ จาก MTEC สวทช.

นำเสนอในงาน The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) : Science and Technology for Advancing toward SDGs จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แกลลอรี่