คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัล คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด อันดับที่ 1

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบโล่รางวัล คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด อันดับที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด และคณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลำดับที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.78

โดยศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.วสันต์ กาติ๊บ รองคณบดี, นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอขอบคุณภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียบเรียง : หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#RxCMU #เภสัชมช

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=933880441859051&set=pcb.933881871858908
แกลลอรี่