โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวาระพิเศษชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

21 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวาระพิเศษชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินการประชุม และ คุณรุ่งฟ้า ดำรงประเสริฐ ฝ่ายบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่