คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

12 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่