พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ นายแพทย์ วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 
แกลลอรี่