โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทย์ มช. ประกาศให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

26 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
https://cmu.to/Quantum

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566

แกลลอรี่