คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5 เมษายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 
แกลลอรี่