วิศวฯ มช. ทำบุญ บวงสรวงพระวิษณุกรรม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา

11 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่าแดง มหาวิหาร พร้อมบวงสรวงพระวิษณุกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26332
แกลลอรี่