การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

14 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงาน "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาให้กับผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่