การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

24 พฤษภาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://cmu.to/stdinfo66 หรือทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/

แกลลอรี่